slide

Aktuality


V první polovině tohoto měsíce


- v září bude zahájen kroužeka rodiče mohou přihlásit děti předškolního věku
- veřejná akce září - říjen datum bude upřesněn


fotoV druhé polovině tohoto měsíce​


- bude stále podzim :oD


foto


------------------------------------------------------------


Kontakt


Szarková Květa

tel. 721 931 434

Szarka Josef

tel. 704 702 622


------------------------------------------------------------ myslivecké potřeby


TOPlist
Úvod


Vítejte na stránkách našeho kroužku.

    Pro začátek: Náš kroužek navštěvuje 17 místních dětí ze Základní školy Ktiš, který byl obnoven téměř po 25 letech. Spolupracují s námi Lesy České republiky ( Lesní správa Český Krumlov ) pan Ing. Radek Kordač. Děti se učí poznávat přírodu kolem nás. 

    Myslivost je důležitou, společnosti prospěšnou zájmovou činností, ale i zálibou a láskou. Avšak také prací, odříkáním a tvrdou řeholí.Nesmíme zapomínat na to, že naše tradice a zvyky krášlí českou myslivost, že málo které země se mohou pochlubit tak krásným dědictvím po mysliveckých předcích jako jsou naše zvyky a tradice, které u nás vznikaly už před 18. stoletím.

 

  Do lesa nechodˇ

 kdo nemáš citu,

 kdo nekalé úmysly máš

  Vyhni se lesu,

vyhni se lučnímu svitu, 

vyhni se vodním hladinám

kdo studené srdce máš.

 

Fotografie celého našeho kroužku :)

                            Náš kroužek                                                

 


Kontakt

Myslivecký Kroužek Ktiš ve spolupráci s

PMN Corp.  s.r.o. logo